Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/25/19 in all areas

  1. Защото такава е идеята на всички дневни светлини - да се включват автоматично. Този автомобил няма предни фарове за мъгла, затова нищо не свети...
    1 point
×
×
  • Create New...